VIRTUE אנרגיה סולארית
זירת השקעות פורצת דרך, מבטיחה ובטוחה.ענף התעשיות הירוקות בישראל ובמיוחד תחום הפיתוחים וההשקעות באנרגיה הסולארית, עומד בחזית פריצות הדרך הטכנולוגיות ברמה עולמית. אנרגיה מתחדשת, אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית ואנרגית רוח, לצורך ייצור חשמל ומכירתו לחברת חשמל, במסגרת חוזה ארוך טווח, השקעות בטכנולוגיה ובחברות המפתחות טכנולוגיה הפכו בעשור האחרון ליעד משיכה של יזמים ומשקיעים כאחד. הסיבה פשוטה: מדובר בתכנית חסכון בטוחה במאת האחוזים. לקוח הקרן הינה ממשלת ישראל בחוזה לתקופה בת 20 שנה. לאחר בחינת השוק לעומקו מצאנו כי מדובר בשוק בעל פוטנציאל גדילה נאה בקצב צמיחה מתון.