VIRTUE נדל”ן מניב
השקעה זהירה וסולידית בשוק נדל”ן חזק.


שוק הנדל”ן הישראלי הפך למוקד משיכה אטרקטיבי למשקיעים מרחבי העולם ונתפס כשוק נדל”ן חזק מאוד ובר קיימא. השוק מציג  נתונים מוכחים של עלייה מתמדת בשני העשורים האחרונים, הן במגזר הבנייה למגורים והן במגזר הבנייה המסחרית: משרדים, מסחר ותעשייה.
נכון להיום מובילה תל אביב רבתי, יחד עם ערים חשובות וגדולות בעולם - כלונדון וניו יורק, את רמת הביקוש, המחיר והתשואה.
בשוק רב שחקנים וביקושים חייב המשקיע הזהיר לדעת לנווט בחוכמה. שוק רב אתגרים, בעל תקנות, אישורים, רגולציה ובירוקרטיה משלו, המחייבים ניהול ממולח וחכם של מומחים עתירי ניסיון והישגים בתחום. בעוד תחום הנדל”ן למגורים נדמה שנוגע כבר ברף העליון של עליות המחירים, תחום הנדל”ן המסחרי מסתמן כיעד השקעות אטרקטיבי שעדיין לא מיצה את ההזדמנויות הטמונות בו. ולשם אנו מכוונים. סוגי הנכסים בהם תשקיע הקרן: קניונים, מרכזי קניות, בניני משרדים, מרכזי תעשיות הייטק, מקבצי דיור, בנייה להשכרה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון להשכרה ופרויקטים במסגרת תמ”א 38 .